Te late leveringen kosten u € 200.000 op € 5 miljoen omzet!*

Uit de MKB-Barometer van Pb7 Research over 2017 is naar voren gekomen dat de gemiddelde winst die verdampt door te late leveringen bij productiebedrijven € 200.000 op 5 miljoen € omzet is. Kortom, tijd om inzicht in uw leverbetrouwbaarheid te krijgen om zo uw resultaat sterk te kunnen verhogen. Lees hieronder hoe dit mogelijk is.

Welke risico’s ervaart u op te late leveringen?

De risico’s van te late leveringen zijn vaak groot. Toch zijn veel bedrijven in de machinebouw sterker gericht op wat er binnen de muren gebeurt en hoe dat beter kan, dan wat er van buiten de muren binnenkomt. Terwijl de risico’s en de impact van te late leveringen behoorlijk groot kunnen zijn.

De risico’s:

  • Minder orders en klanten. Levertijden lopen op en klanten gaan weg of kopen minder.
  • Herplannen van productieorders hetgeen leidt tot meer omsteltijden, extra afstemming met klanten, veel tijd van het bedrijfsbureau en inkoopafdeling.
  • Inefficiënte productie; doordat orders opnieuw moeten worden opgepakt, betreft het meer handling, extra opstarttijd los van het omstellen en daarnaast is er meer controle nodig.
  • Te hoge voorraden. Door te late leveringen zie je vaak dat de inkoopafdeling dan maar meer gaat inkopen en zo buffers intern opbouwt om misgrijpen te voorkomen.

Wat doet u om te late leveringen te voorkomen?

Veel inkopers en werkvoorbereiders cijferen de eigen organisatie al aan de voorkant weg. Vaak hoor je argumenten als: ”De prestaties van leveranciers zijn echt niet beter te maken. “Wij hebben als kleine partij toch geen macht bij onze leverancier”. Natuurlijk is dit gedeeltelijk waar, echter er zijn drie dingen die iedere organisatie in de machinebouw wél kan doen en die zeker invloed hebben op de prestaties van uw leverancier. Lees hieronder meer.

  • Juiste besturing (lees planningsmethode): Just in Time?

Bij veel organisaties is er niet voor ieder product een duidelijk materiaalbesturingsprincipe voor grondstoffen en verpakkingen. Dit werkt de kans op te laat of niet bestellen en met name te weinig bestellen in de hand. Zo zien we vaak dat een bestelniveau en bestelgrootte met de natte vinger zijn vastgesteld. Tevens ontbreekt een goede MRP-planning die alle behoeften in de tijd uitzet tegen de voorraden en binnenkomende goederen. Zo’n planning stelt je in staat om problemen ver van tevoren aan te zien komen én zo kun je meer Just In Time werken.

  • Georganiseerde leveranciersbeoordeling

Wanneer de besturing op orde is, zal je ook simpelweg gewoon moeten meten: hoe goed doet mijn leverancier het?! Dan komen er ineens andere vragen op je af: Wat is goed? Wat is leverbetrouwbaarheid? Een dag te vroeg, een week te vroeg, 2 dagen te laat?

Meestal geldt ook voor de eigen organisatie dat het ene product kritischer is om op tijd binnen te hebben dan het andere. Het beste is ze te classificeren en per klasse aan te geven wat betrouwbaarheid is, 2 dagen te vroeg is nog oké, maar een dag te laat in klasse 2 bijvoorbeeld niet. Dit geeft je echt een goed beeld en stuurmiddel naar de leverancier om de leverbetrouwbaarheid goed terug te koppelen. (Zie ook het item hieronder: SupplyDash, een dashboard, wat dit bovenstaande precies doet). Veel bedrijven in de machinebouw hebben geen inzicht per leverancier wat de leverbetrouwbaarheid in zijn algemeenheid is, hoe is dit bij uw organisatie?

  • Niemand leert ☹! Problemen worden niet structureel opgelost

Stel je leverancier levert met 7 foutieve producten en 17 goede producten, de foutieve producten kunt u zelf herstellen. Dit kost 2,5 uur werk en de levering komt 5 dagen te laat binnen. Uw productie staat te wachten op deze goederen. Wat doet uw organisatie?

De meeste bedrijven gaan herstellen en buffelen door. Bellen de leverancier dat het slecht geleverd is en dat de gemaakte kosten, betaald moeten worden. Eén klant van ons is hiermee gestopt. Ze stuurden gewoon de hele zending terug en op managementniveau/directie werd de klacht naar de leverancier gecommuniceerd. Ze hebben ervaren dat zelfs grote leveranciers, beter zijn gaan leveren (minder fouten) en op tijd. De leverbetrouwbaarheid is van 70% naar inmiddels bijna 95% gegaan. U kunt zich vast indenken dat dit een enorme tijds- en kostenbesparing heeft opgeleverd.

Meer weten? Laat dan uw gegevens achter, graag gaan we met u in gesprek. Of meld u vandaag nog aan voor de sessie op 2 oktober 2018.

* Bron: MKB-Barometer van Pb7 Research over 2017.

Wij helpen u
graag verder!

088 456 1234

Afspraak maken

---