De Kunststof Suite
Dé ERP oplossing voor de kunststofindustrie

Management informatie

Naast de standaard dashboards die binnen Exact worden meegeleverd, is het in de Exact ERP suite voor de kunststof mogelijk om dashboards toe te voegen voor diepgaand, grafisch inzicht in voorraad, omzet, liquiditeit en leverperformance. U kunt hiermee belangrijke realtime KPI’s snel inzien. Onze dashboards werken plug&play op Exact, u heeft direct meer inzicht!

Eenvoudig slimme spilanalyses maken

 • Zelf overzichten maken met gekozen variabelen en filters
 • Analyses maken over meerdere administraties
 • Resultaten gemakkelijk delen met collega’s

SalesDash

SalesDash laat u in één oogopslag zien waar uw omzetgroei of krimp zit. U kunt nog scherper sturen op resultaat.

 • SalesDash biedt u grafisch inzicht in uw omzet
 • Analyseert op verschillende dimensies
 • SalesDash werkt direct op uw huidige historie in Exact.
 • 60 mogelijke dynamische overzichten

Lees meer 

Cashdash

CashDash geeft grafisch de geplande inkomsten en uitgaven weer. Alle openstaande posten, de verwachte inkomsten uit verkooporders en de verwachte uitgaven uit bestellingen worden meegenomen.

 • CashDash berekent de cashflow
 • Geplande en ongeplande inkomsten en uitgaven als budgetten toevoegen
 • Mogelijkheid om het verleden uit te sluiten
 • Export mogelijkheden naar Excel, pdf, Word, csv

Lees meer

Stockdash

StockDash  geeft u diepgaand inzicht in uw voorraden en alle mogelijke scenario´s, zodat u daadwerkelijk kunt sturen op leverbetrouwbaarheid én werkkapitaal.

 • StockDash analyseert en adviseert
 • StockDash maakt uw voorraad inzichtelijk
 • daadwerkelijk sturen op voorraden, leverbetrouwbaarheid én werkkapitaal.
 • Export mogelijkheden naar Excel, pdf, Word, csv

Lees meer

SupplyDash

SupplyDash biedt inzicht in de leverprestaties van uw leveranciers, uw eigen leverprestaties en doorlooptijden.

 • Direct inzicht in uw eigen leverbetrouwbaarheid
 • Instelbare weegfactoren per product(groep) en / of leveranciersklasse
 • Beoordeel leveranciers snel en gemakkelijk op basis van gewogen prestaties, online én in PDF.
 • Grafisch inzicht in doorlooptijden

Lees meer 

Big Data

Exact heeft haar database zo opgebouwd dat het zeer eenvoudig is om deze te benaderen, analyses te maken en zelfs te combineren met andere databases. Dit biedt u de mogelijkheid om van al die Big Data slimme informatie te maken. Naast Sumatra werkt Exact op Microsoft reporting service en Qlikview.

Wij helpen u
graag verder!

088 456 1234

Afspraak maken

---