Samenwerken is de sleutel voor succes

Een productieketen bestaat steeds vaker uit een netwerk van steeds meer toeleveranciers, die voor verschillende OEM’s (Original Equipment Manufacturers) produceren. Deze toeleveranciers staan daarbij onder druk om complexe producten in lage volumes te leveren tegen lage kosten. Het succes van elke afzonderlijke ketenpartner wordt meer en meer afhankelijk van het succes van de gehele keten. Het efficiënt delen van kennis en informatie wordt een belangrijke kritische succesfactor in de (nabije) toekomst. De focus komt steeds meer te liggen op samenwerking, co-creatie en innovatie.

De grote OEM-producenten, zoals ASML en Philips, ontwerpen hightech machines die ze assembleren. De verschillende onderdelen worden steeds vaker ingekocht bij toeleveranciers uit de regio. Na de verplaatsing van de productie naar Oost Europa en het Verre Oosten is de trend nu local-for-local. De focus op duurzaamheid, kwaliteit, levertijd en knowhow speelt hierbij een rol. Bovendien wordt het voordeel van lage lonen steeds kleiner met de opkomst van robotisering, 3D printing en efficiëntere productiemethoden (QRM).

Meer verantwoordelijkheid en complexiteit en minder tijd

De toeleverancier van een OEM is daarbij vaak verantwoordelijk voor (de innovatie van) het ontwerp, productie en onderhoud van de componenten. Een eerstelijns toeleverancier legt op zijn beurt weer een deel van het ontwerp en productie neer bij zijn toeleveranciers, etc. Zo ontstaan lange, uitwaaierende ketens van kleine, gespecialiseerde toeleveranciers. De levertijd moet altijd korter, de kosten lager, terwijl de complexiteit van het eindproduct toeneemt.

Kennis en informatie delen

Kennis en informatie delen wordt, zoals gezegd, cruciaal. De eerste stap is het uitwisselen van “platte” artikelinformatie, zoals coderingen, artikelomschrijving, levertijden, verplichte CBS-gegevens, prijzen, etc. Veel bedrijven hebben dit inmiddels voor elkaar of zijn er mee bezig.
De volgende stap is het uitwisselen van orderinformatie. En vervolgens alle communicatie rondom voorraad en bestellingen. Van de gewenste leverdatum tot realtime inzicht in (delen van) elkaars voorraad en orders. Nog een stapje verder is het delen van informatie zoals technische tekeningen, stuklijsten, kwaliteitseisen, onderhoudsdocumenten tot en met co-creatie. Om deze informatie onderling veilig te kunnen delen zullen productieketens hun bedrijfssystemen (ERP, PLM, etc.) van begin tot eind digitaal op elkaar gaan aansluiten.

De cloud

Cloudtechnologie biedt de mogelijkheden om samen te werken in de keten. Waarom bestellingen aanmaken, terwijl u eenvoudig via de cloud de inkoopbehoefte kunt communiceren met leveranciers? Of nog een stap verder; u laat bulkmaterialen automatische bestellen door het systeem als uw (virtuele) voorraadniveau onder een ingestelde grens zakt. De voordelen van ketenintegratie zijn legio:

  • Reduceer fouten en verminder kosten
  • Profiteer van kortere doorlooptijden
    Door informatie digitaal te delen wordt deze direct en uniform in beide organisaties bijgewerkt.
  • Besteed minder tijd aan registratie en administratie
  • Verlaag uw voorraad en verbeter uw planning
    Realtime inzicht in uw en elkaars voorraad, orders en planning, maakt cumulatieve veiligheidsmarges (marge op marge) verderop in de keten overbodig.

De cloudtechnologie maakt het mogelijk om in de totale productieketen van begin tot eind digitaal te werken, data tussen bedrijven te delen, en processen op elkaar aan te sluiten. Het biedt een nieuwe manier van samenwerken in de productieketen.

20% besparing

Ketens gaan steeds meer met ketens concurreren. En dat is precies waarom het Smart Industry Fieldlab ‘The Smart Connected Supplier Network’ is in het leven is geroepen. Het Fieldlab richt zich op het stroomlijnen en verbeteren van het industriële proces met slimme ICT. Peter Laloli, projectmanager bij TNO, voorspelt zo’n twintig procent reductie in kosten en fouten wanneer veilige, efficiënte uitwisseling van data tussen industriële partners wordt gerealiseerd. Als partners in de toekomst bereid zijn om ook order en voorraad gegevens te delen, zou dit percentage wel eens veel hoger kunnen zijn.

Wij helpen u
graag verder!

088 456 1234

Afspraak maken

---