Oproep om te innoveren, voor het te laat is

‘Bedrijven die nu niet digitaal transformeren hebben straks het nakijken.’ Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter van FME, dringt er op aan dat Nederland vaart maakt.

Digitaal wordt in rap tempo het nieuwe normaal, en Nederland kan in die trend koploper worden. Volgens Dezentjé is er niets minder gaande dan een revolutie, die diep ingrijpt in onze economie. ‘De combinatie van het Internet of Things, Big Data en robottechnologie; er zijn zoveel ontwikkelingen tegelijk, waarvan een aantal disruptief. Het gaat niet uitsluitend om techniek, maar om innovaties die zorgen voor nieuwe businessmodellen, producten en diensten. En alles gaat zó snel! Dat bedrijven uit hun comfortzone moeten om dat bij te benen of, liever nog, voorloper te worden, is mijn rotsvaste overtuiging.’

Ineke Dezentjé Hammings oproep is vooral gericht aan MKB-bedrijven. ‘Die denken vaak dat Smart Industry iets van grote bedrijven is. Maar innovatie begint juist vaak bij kleine bedrijven. Wat moet er gebeuren om succesvol te te innoveren? We kwamen als snel tot de conclusie dat er een nieuwe industriële revolutie gaande is, met ICT als driver. Nederland kan daar sterk van profiteren, mits we de juiste stappen zetten. Een tandje bijschakelen is wel hard nodig.’

Zet innovatie hoog op de agenda

Bij het merendeel van de Nederlandse bedrijven staat innovatie niet hoog op de agenda. Recruiter Harvey Nash en adviesbureau KPMG peilden de stand van zaken bij 4000 functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de digitalisering van klantgegevens, processen en het gebruik van data voor de ontwikkeling van nieuwe producten. De uitkomst: in de Nederlandse bestuurskamers wordt digitalisering minder belangrijk gevonden dan elders in de wereld. ‘Belachelijk’, reageert Dezentjé. ‘Digitalisering is bij uitstek een onderwerp dat in de boardroom hoort! Innoveren doe je er niet bij op een vrijdag, als het rustig is op de zaak. Dat neem je op in je strategie en je maakt er geld en mensen voor vrij.’

Niet alleen technieck

Dezentjé beschouwt innovatie niet uitsluitend als een technologisch, maar vooral ook als een managementvraagstuk. ‘Deze tijd vraagt om ander leiderschap. Om leiders die visie hebben, fouten durven maken, hun medewerkers meenemen en lef hebben. Om te innoveren moet je soms in het diepe springen. Ik heb MKB-ers wel horen zeggen: het is alsof je uit een vliegtuig springt en onderweg maak je nog even je eigen parachute. Die snelheid en dat je niet alles van te voren weet, horen erbij.’

Deze visie wordt gedeeld

Ook bijvoorbeeld de Rabobank signaleert dezelfde belangrijke trends, kansen en bedreigingen. In haar visie op de industrie wordt onder andere ketenoptimalisatie door samenwerking op het vlak van zowel productie als productontwikkeling genoemd. Naast investeringen in R&D en netwerksamenwerking, zoals kennisclusters, om de snelle technologische veranderingen bij te kunnen benen.

Aansluitend op de oproep van Dezentjé noemt Rabobank de volgende kansen en bedreigingen voor de industrie:

  • Klantgericht ontwikkelen en produceren: (ultra)-korte levertijden, specialisatie en flexibiliteit;
  • Benutten van kansen die nieuwe technologieën bieden;
  • Productiviteitsverhoging en kostenbeheersing door procesinnovatie en automatisering;
  • Samenwerken met andere bedrijven binnen de sector, klanten en toeleveranciers versterkt het innovatieve vermogen;
Dit artikel is een bewerking van: Digitaal wordt het nieuwe normaal

Wij helpen u
graag verder!

088 456 1234

Afspraak maken

---