Méér sturen op informatie

Spaansen Groep legt stevige fundering met Exact Software

De basis van wat nu de Spaansen Groep heet, werd in 1946 gelegd door Bertus Spaansen, toen hij zijn eerste tweedehands vrachtwagen kocht. Hij vervoerde fruit, zand, melk, suikerbieten en kunstmest. En niet zonder succes, een stormachtige groei volgde.

Spaansen ontwikkelde zijn activiteiten, waaronder de winning, de verkoop en het transport van zand en grind, de productie van betonnen prefab systeemvloeren, het samenstellen en aanbrengen van gietdekvloeren, en de verkoop van bestratingsmaterialen. Ruim vijftig jaar later is de Spaansen onderneming uitgegroeid tot een groep van bedrijven met een jaaromzet van zo’n 100 miljoen euro, dagelijks meer dan 100 vrachtauto’s op de weg en bijna 500 man personeel.

Innovatie in de bouw

‘Innovatie in de bouwwereld heeft de Spaansen Groep de afgelopen jaren in de kaart gespeeld’, aldus Chris Spaansen. ‘Er is een hoog percentage faalkosten in de bouw en de volledige ketenintegratie maakt dat wij daadwerkelijk meerwaarde leveren aan onze klanten.’ Hiermee doelt hij op de keten van winning, verwerking, productie, transport en levering. Deze processen heeft Spaansen in eigen beheer, ondergebracht in vier divisies, te weten: Bouwsystemen, Grondstoffen & Logistiek, Industrieel Zand en Grind & Sierbestrating.

Informatie is van cruciaal belang

De zakelijke doelstellingen van de Spaansen Groep lieten aan duidelijkheid niets te wensen over. Het bedrijf zette in op een groeistrategie en daarvoor was een goede informatievoorziening onontbeerlijk. ‘We wilden meer gaan sturen op informatie’, zegt Chris Spaansen over de periode voor de implementatie van Exact Software. ‘Tijdens een project is goede informatie van cruciaal belang. Denk daarbij aan informatie op het gebied van financiën, hoeveelheden materiaal en urenverantwoording.
Als gevolg van de groei en toegenomen complexiteit nam de vraag naar snelle en betrouwbare informatie toe. Automatisering is de laatste jaren binnen de Spaansen Groep veel belangrijker is geworden’.

Keuze voor Exact na zorgvuldig selectietraject: gunstig prijs/kwaliteit

Spaansen riep een werkgroep in het leven die de primaire bedrijfsprocessen in kaart bracht, teneinde de juiste keuze te kunnen maken voor een ERP-pakket. Chris Spaansen: ‘We waren het snel eens over de keuze voor Exact Software. We hebben de software onder meer beoordeeld op gebruikersvriendelijkheid, functionaliteit en kosten.’Als integrale oplossing kwam Exact als de beste uit de bus. De gunstige prijsstelling vormde een factor van belang. ‘Je kunt wel een Ferrari willen, maar een goede middenklasser is voor ons ook goed, zegt Jos Wijnker. Uiteindelijk zijn het onze medewerkers en de implementatiepartner die bepalen of de investering wordt terugverdiend.’ Chris Spaansen: ‘Ondanks onze omvang werken wij in onze divisies volgens een MKB structuur. Dit zijn onze roots en zo willen klanten ons herkennen. Deze mogelijkheid vinden wij terug in Exact Software.’

Ontdek meer over Exact

AB spreekt onze taal

Spaansen legde haar pakket van eisen en wensen aan een aantal implementatiepartners voor. ‘Al snel kwamen we terecht bij AB. Bij navraag bleek dat AB ook over goede referenties beschikt in de bouwnijverheid. De doorslag gaf de heldere en doelgerichte aanpak. Dat haalde ons definitief over de streep’, aldus Chris Spaansen.

Voordelen dankzij automatisering

De heer Spaansen over de behaalde voordelen met Exact Software: ‘Onze efficiency en effectiviteit van werken is toegenomen. Het inkoopproces is inzichtelijk gemaakt. Dit biedt ons veel meer controlemogelijkheden.‘ De heer Wijnker vervolgt: ‘We hebben onze voorraadpositie met 25% verlaagd, terwijl ons assortiment is vergroot.’ Een sterke verlaging van voorraadkosten dus. ‘En we hebben inmiddels véél meer stuurinformatie. Onze medewerkers raken nu geïnteresseerd in de mogelijkheden van Exact Software. Je ziet nu dat ze allerlei nuttige informatie uit het systeem halen waarmee ze gaan werken. Mede dankzij deze medewerkers en de samenwerking met AB is het traject geslaagd,’ aldus de heer Spaansen.

Wij helpen u
graag verder!

088 456 1234

Afspraak maken

---